luni, 20 iunie 2011

LA MULTI ANI, PRM !Din ziarul "TRICOLORUL", DIN 21 IUNIE 2011!
Jubileul a 20 de ani de la crearea Partidului România Mare
Moment aniversar la Bacău

"Duminică, 19 iunie 2011, orele 10,30, în sala mare a Casei de Cultură „V. Alecsandri” din Bacău a avut loc aniversarea a 20 de ani de la fondarea Partidului România Mare şi a Filialei Judeţene Bacău. Festivitatea a început cu un moment solemn, intonîndu-se Imnul României şi Imnul Partidului. În deschidere, domnul Dan Zamfirescu, vicepreşedinte al P.R.M. a dat citire mesajului transmis de domnul Corneliu Vadim Tudor, preşedintele Partidului România Mare, participanţilor la această adunare. Mesajul a fost primit cu căldură şi entuziasm, fiind aplaudat îndelung. Preşedintele Filialei Judeţene, dl. Petru Cojan, a făcut un scurt istoric al celor 20 de ani de la fondarea P.R.M. şi a Filialei Judeţene Bacău. În acest discurs s-au arătat atît realizările, cît şi neîmplinirile din partid de-a lungul celor două decenii de activitate. Nu au fost uitaţi fondatorii Filialei Judeţene, membrii marcanţi ai acesteia, arătîndu-se activitatea depusă de aceştia. La aniversare au fost invitaţi reprezentanţi ai partidelor politice din Bacău, astfel: P.S.D., P.C., U.N.P.R., P.N.G., P.N.Ţ.C.D., Ecologist şi P.D.L. Au răspuns invitaţiei P.S.D., P.C. şi U.N.P.R., iar reprezentaţii acestora au adus salutul formaţiunilor din care fac parte, urînd Partidului România Mare succese şi la „La Mulţi Ani!”. De asemenea, în cuvîntul acestora s-a subliniat lipsa din Parlamentul României a unei voci puternice ca a domnului Corneliu Vadim Tudor şi nu numai. În continuare au luat cuvîntul membri ai Filialei Bacău, arătînd greutăţile pe care le-au întîmpinat în activităţile lor, dar şi realizările, de care sînt mîndri, menţionîndu-se perioada de vîrf a partidului, între anii 2000 şi 2004. Au mai prezentat salutul lor delegaţi din Filialele P.R.M. din Suceava - Gh. Acatrinei, Vaslui - Corneliu Bichineţ, Iaşi - Vasile Diacon, Vrancea, - Ionel Surugiu, dar şi din Covasna - prin Gică Agrigoroaei, iar Harghita prin Ion Daniel Vlad. A urmat luările de cuvînt ale vicepreşedintelui partidului, dl. Dan Zamfirescu, şi d-nei Ruxandra Lungu, preşedinta Organizaţiei de Femei, discursuri care au fost întîmpinate cu căldură şi aplauze de către toţi participanţii. În pauză s-a organizat o Conferinţă de Presă la care dl Dan Zamfirescu, Ruxandra Lungu, Dorel Vulpoiu şi Petru Cojan au răspuns întrebărilor ziariştilor. Din partea mass-media au fost prezenţi Antena 1, Trustul de presă „Deşteptarea”, „Observatorul de Bacău” şi „Ziarul de Bacău”. Tuturor ziariştilor li s-a înmînat cîte o copie după mesajul transmis de dl. preşedinte Corneliu Vadm Tudor. A urmat înmînarea diplomelor jubiliare, într-un număr destul de mare, membrilor fondatori ai Filialei Judeţene, preşedinţilor de Organizaţii Judeţene şi din Municipiul Bacău, invitaţilor din judeţele învecinate precum şi conducerii centrale a partidului: d-lui preşedinte Dr. Corneliu Vadim Tudor, d-lui vicepreşedinte Dan Zamfirescu, preşedintele P.R.M. pe Capitală, dl Teodor Iovici, d-nei Ruxanda Lungu, preşedinta OFRM, d-nei Mitzura Arghezi, membru în Comitetul Director al PRM şi cetăţean de onoare al Municipiului Bacău. Festivitatea s-a încheiat cu un frumos program artistic susţinut de un grup de artişti, printre care şi renumitul cîntăreţ de muzică populară Anton Achiţei.

Biroul de Presă al Filialei Judeţene Bacău a P.R.M.UPDATE:ANINVERSAREA A FOST ORGANIZATA IMPECABIL, FILIALA BACAU A FOST LA INALTIME! FELICITARI SI LA MAI MARE!Niciun comentariu: